Detalj handel och e-handel med Azure Database for PostgreSQLRetail and e-commerce using Azure Database for PostgreSQL

Lösnings idé Solution Idea

Om du vill se oss expandera den här artikeln med mer information (implementerings information, prissättnings vägledning, kod exempel osv.) och meddela oss med GitHub feedback!If you'd like to see us expand this article with more information (implementation details, pricing guidance, code examples, etc), let us know with GitHub Feedback!

Bygg säkra och skalbara e-handelslösningar som uppfyller kraven för både kunder och företag.Build secure and scalable e-commerce solutions that meet the demands of both customers and business. Engagera kunderna genom anpassade produkter och erbjudanden, hantera transaktioner snabbt och säkert, och fokusera på att betjäna kunderna och uppfylla deras behov.Engage customers through customized products and offers, process transactions quickly and securely, and focus on fulfillment and customer service.

ArkitekturArchitecture

Arkitekturdiagram