Detalj handel och e-handel med Azure Database for PostgreSQLRetail and e-commerce using Azure Database for PostgreSQL

Lösnings idé Solution Idea

Om du vill se oss expandera den här artikeln med mer information (implementerings information, prissättnings vägledning, kod exempel osv.) och meddela oss med GitHub feedback!If you'd like to see us expand this article with more information (implementation details, pricing guidance, code examples, etc), let us know with GitHub Feedback!

Bygg säkra och skalbara e-handelslösningar som uppfyller kraven för både kunder och företag.Build secure and scalable e-commerce solutions that meet the demands of both customers and business. Engagera kunder genom anpassade produkter och erbjudanden, bearbeta transaktioner snabbt och säkert och fokusera på uppfyllelse och kund tjänst.Engage customers through customized products and offers, process transactions quickly and securely, and focus on fulfillment and customer service.

ArkitekturArchitecture

Browser AZUre dataBASE för POStgreSQL(Product Catalog) AZUre dataBASE för POStgreSQL(session Stabe- AZUre app services AZUre SearCH(fullständigt-text-index) AZUre StOT (loggar,statisk katalog cont) @no_ t_69 AZUre HD Insight(Analytics) @no__ t_109_ Browser Azure Database for PostgreSQL(Product Catalog) Azure Database for PostgreSQL(Session State) Azure App Services Azure Search(Full-text index) Azure Storage (Logs,static catalog content) Azure HD Insight(Analytics)