Detaljhandel och e-handel med Azure PostgreSQL

App Service
Database for PostgreSQL
HDInsight
Sök
Storage

Lösningsidé

Om du vill att vi utökar den här artikeln med mer information, till exempel potentiella användningsfall, alternativa tjänster, implementeringsöverväganden eller prisvägledning, kan du berätta för GitHub Feedback!

Skapa säkra och skalbara e-handelslösningar som uppfyller både kundernas och verksamhetens krav. Engagera kunder genom anpassade produkter och erbjudanden, bearbeta transaktioner snabbt och säkert och fokusera på uppfyllelse och kundtjänst.

Arkitektur

Arkitekturdiagram