Arkitekt skalbar e-handelswebbapp

Functions
SQL Database
Web Apps

Lösnings idé

Om du vill se den här artikeln med mer information, implementerings information, prissättnings vägledning eller kod exempel kan du berätta för oss med GitHub feedback!

Arkitektur

Arkitektur diagram Ladda ned en SVG -arkitektur.

Dataflöde

 1. Användaren har åtkomst till webbappen i webbläsaren och loggar in.
 2. Webbläsaren hämtar statiska resurser, till exempel bilder från Azure Content Delivery Network.
 3. Användare söker efter produkter och frågar SQL Database.
 4. Webbplats hämtar produkt katalogen från databasen.
 5. Webbapp hämtar produkt bilder från Blob Storage.
 6. Sid utdata cachelagras i Azure cache för Redis för bättre prestanda.
 7. Användaren skickar order och ordern placeras i kön.
 8. Azure Functions bearbetar order betalning.
 9. Azure Functions gör betalning till tredje part och registrerar betalning i SQL Database.

Komponenter

 • Web Apps: en app service webbapp körs i en region, som är tillgänglig för webb-och mobil webbläsare
 • Azure SQL Database: hanterad, intelligent SQL i molnet
 • Azure Functions: Bearbeta händelser med Server lös kod
 • Application Insights: identifiera, prioritering och diagnostisera problem i dina webbappar och tjänster

Nästa steg