Skalbara webb- och mobilappar med Azure Database for MySQL

App Service
Database for MySQL
Traffic Manager

Lösnings idé

Om du vill se den här artikeln med mer information, implementerings information, prissättnings vägledning eller kod exempel kan du berätta för oss med GitHub feedback!

Bygg snabbt engagerande, presterande och skalbara plattformsoberoende och inbyggda appar för iOS, Android, Windows eller Mac.

Arkitektur

Arkitekturdiagram – Ladda ned en SVG för den här arkitekturen.

Komponenter

Nästa steg

Läs mer om komponentteknikerna:

Utforska relaterade arkitekturer: