Skalbara webbappar

Cache for Redis
Web Apps

Lösningsidé

Om du vill att vi utökar den här artikeln med mer information, till exempel potentiella användningsfall, alternativa tjänster, implementeringsöverväganden eller prisvägledning, kan du berätta för GitHub Feedback!

Spara, hämta och uppdatera snabbt webbsessionsdata, till exempel användarcookies och utdatasidor. Azure Cache for Redis förbättrar programmets prestanda genom att öka dess svarstider och göra det möjligt för det att hantera ökande belastningar med mindre webbbearbetningsresurser.

Arkitektur

Arkitekturdiagram