Speech Services

Speech

Lösnings idé

Om du vill se den här artikeln med mer information, implementerings information, prissättnings vägledning eller kod exempel kan du berätta för oss med GitHub feedback!

Med Speech Services är det enkelt att transkribera varje anrop. Indexera transkriptionen för fulltextsökningeller använd Textanalys för att identifiera sentiment, språk och nyckelfraser för insikter. Om kundtjänstinspelningarna innehåller specialiserad terminologi, till exempel produktnamn eller IT-jargong, skapar du en anpassad språkmodell för att lära Speech Services vokabulären. En anpassad akustisk modell hjälper Speech Services att förstå talare även med bakgrundsbrus eller dåliga telefonanslutningar.

Mer information finns i hur batchtranskribering fungerar med Speech Services.

Arkitektur

Arkitekturdiagram – Ladda ned en SVG för den här arkitekturen.

Dataflöde

  1. Anpassa en modell för din domän och distribuera modellen
  2. Ladda upp dina inspelningar till en blobcontainer
  3. Skapa en POST-begäran om batchtranskribering
  4. Speech Services schemalägger transkriptionsjobbet
  5. Stereofiler delas upp i två kanaler
  6. Monofiler genomgår diarisering för att skilja mellan talare
  7. Ladda ned transkriptionen med transkriptions-ID:t

Komponenter

Nästa steg