Nivåtillämpningar och data för analyser

Functions
Azure Stack
Storage

Lösnings idé

Om du vill se den här artikeln med mer information, implementerings information, prissättnings vägledning eller kod exempel kan du berätta för oss med GitHub feedback!

Enkelt på nivå av data och program på plats och i Azure med arkitektur som stöder större effektivitet i program. Filtrera onödiga data tidigt i processen, gör det enkelt för moln program att nära data lokalt och analysera storskaliga sammanställda data från flera platser i Azure för insikter på flottnivå.

Arkitektur

Arkitektur diagram Ladda ned en SVG -arkitektur.

Dataflöde

  1. Data flödar till ett lagrings konto.
  2. Funktionen på Azure Stack analyserar data för avvikelser eller efterlevnad.
  3. Lokalt relevanta insikter visas i Azure Stack-appen.
  4. Insikter och avvikelser placeras i en kö.
  5. Data mängden placeras i ett arkiv lagrings konto.
  6. Funktionen skickar data från kön till Azure Storage.
  7. Globalt aktuella och kompatibla insikter är tillgängliga i den globala appen.

Komponenter

  • Lagring: hållbar, hög tillgänglig och massivt skalbar moln lagring
  • Azure Functions: Bearbeta händelser med Server lös kod
  • Azure Stack: skapa och kör innovativa hybrid program över moln gränser

Nästa steg