Lås upp äldre data med Azure Stack

Azure Stack
Web Apps

Lösningsidé

Om du vill att vi utökar den här artikeln med mer information, till exempel potentiella användningsfall, alternativa tjänster, implementeringsöverväganden eller prisvägledning, kan du berätta för GitHub Feedback!

Använd Azure Stack för att uppdatera och utöka dina äldre programdata med den senaste molntekniken, till exempel Azure-webbtjänster, containrar, serverlös databehandling och arkitekturer för mikrotjänster. Det här är en lösning för att skapa nya program samtidigt som du integrerar och bevarar äldre data i stordator- och affärsprocessprogram.

Arkitektur

Arkitekturdiagram Ladda ned en SVG för den här arkitekturen.

Dataflöde

  1. Användaren anger data i Azure-baserad webbapp.
  2. Programmet förbinder data till databasen via VPN-anslutning mellan virtuella nätverk för att Azure Stack.
  3. Data bearbetas av program som körs i ett Kubernetes-kluster på Azure Stack.
  4. Kubernetes-kluster kommunicerar med äldre system i företagsnätverket.

Komponenter

  • Virtual Network:Etablera privata nätverk, om du vill ansluta till lokala datacenter
  • VPN Gateway:Upprätta säker anslutning mellan flera platser

Nästa steg