Azure Automation användardokumentation

Lär dig hur du använder Automation för att konfigurera och automatisera åtgärdsuppgifter i en hybridmiljö. Självstudier, API-referenser och annan dokumentation visar hur du kan automatisera processer, utföra uppdateringshantering, leverera önskad tillståndskonfiguration, spåra ändringar och samla inventering.

Snabbstarter på 5 minuter

Lär dig hur du kan automatisera och konfigurera Azure och hybrid-miljön med hjälp av Automation:

Steg för steg-självstudier

Lär dig mer om att integrera, distribuera och hantera dina Azure och hybrid-miljöer.

  1. Konfigurera bevakaruppgifter
  2. Hantera uppdateringar på din virtuella dator
  3. Publicera i skala
  4. Identifiera program installerade på en virtuell dator
  5. Felsök ändringar på en virtuell dator

Referens