Testa Azure App Configuration REST API postman

Om du REST API använda Postman måste du inkludera de HTTP-huvuden som krävs för autentisering i dina begäranden. Så här konfigurerar du Postman för att testa REST API och genererar autentiseringshuvuden automatiskt:

 1. Skapa en ny begäran

 2. Lägg till signRequest funktionen från JavaScript-autentiseringsexempel i skriptet för förhandsbegäran för begäran

 3. Lägg till följande kod i slutet av förbegärandeskriptet. Uppdatera åtkomstnyckeln enligt todo-kommentaren

  // TODO: Replace the following placeholders with your access key
  var credential = "<Credential>"; // Id
  var secret = "<Secret>"; // Value
  
  var isBodyEmpty = pm.request.body === null || pm.request.body === undefined || pm.request.body.isEmpty();
  
  var headers = signRequest(
    pm.request.url.getHost(),
    pm.request.method,
    pm.request.url.getPathWithQuery(),
    isBodyEmpty ? undefined : pm.request.body.toString(),
    credential,
    secret);
  
  // Add headers to the request
  headers.forEach(header => {
    pm.request.headers.upsert({key: header.name, value: header.value});
  })
  
 4. Skicka begäran