Dokumentation om Azure Arc

Förenkla komplicerade och distribuerade miljöer lokalt, på kanten och i flera moln.

Azure Arc-aktiverade tjänster

Se hur du kör tjänster var som helst.