Azure Functions-dokumentation

Azure Functions är en molntjänst som är tillgänglig på begäran och som tillhandahåller all kontinuerligt uppdaterad infrastruktur och alla resurser som behövs för att köra dina program. Du fokuserar på de koddelar som är viktigast för dig och Functions hanterar resten. Functions tillhandahåller serverlös beräkning för Azure. Du kan använda Functions för att skapa webb-API:er, svara på databasändringar, bearbeta IoT-strömmar, hantera meddelandeköer med mera.