Dokumentation om Azure Monitor

Övervaka Azure och lokala tjänster. Sammanställ och analysera mått, loggar och spårningar. Skicka aviseringar och meddelanden eller anropa automatiserade lösningar.