Azure NetApp Files SDK: er, CLI-verktyg och ARM-mallar

Den här artikeln innehåller SDK: er, kommando rads verktyg (CLI) och Azure Resource Manager (ARM) mallar som stöds av Azure NetApp Files.

SDK: er som stöds

I tabellen nedan visas de SDK: er som stöds. Du hittar information om de SDK: er som stöds på deras publicerade platser i GitHub.

Språk SDK-Publicerad plats i GitHub
.NET Azure/Azure-SDK – för-net
Python Azure/Azure-SDK – för – python
Go Azure/Azure-SDK – för-go
Java Azure/Azure-SDK – för-Java
JavaScript Azure/Azure-SDK-för-JS
Ruby Azure/Azure-SDK – för-ruby

CLI-verktyg

I tabellen nedan visas de CLI-verktyg som stöds och deras kommando referenser.

Verktyg Kommando referens
Azure CLI AZ netappfiles
PowerShell Azure PowerShell för Azure NetApp Files

Kodexempel

Se kod exempel för Azure NetApp Files.

Azure Resource Manager-mallar

Azure Resource Manager (ARM) gör att du kan etablera dina program med hjälp av en deklarativ mall. I samma mall kan du distribuera flera tjänster tillsammans med deras beroenden. Du använder samma mall till att upprepade gånger distribuera ditt program i varje fas av programmets livscykel.

Se tillgängliga arm-mallar för Azure NetApp Files.

Nästa steg

Hämta Azure SDK: er