Lösningsarkitekturer med Azure NetApp Files

Den här artikeln innehåller referenser till metodtips som kan hjälpa dig att förstå lösningsarkitekturerna för att använda Azure NetApp Files.

I följande diagram sammanfattas de kategorier av lösningsarkitekturer som Azure NetApp Files erbjuder:

Solution architecture categories

Linux OSS-appar och databaslösningar

Det här avsnittet innehåller referenser för lösningar för Linux OSS-program och -databaser.

Linux OSS-appar

Stordatorrefaktor

Oracle

Machine Learning

Education

Windows-appar och SQL Server lösningar

Det här avsnittet innehåller referenser Windows program och SQL Server lösningar.

Fildelning och globala Cachelagring

SQL Server

SAP på Azure lösningar

Det här avsnittet innehåller referenser till SAP på Azure lösningar.

Generisk SAP och SAP Netweaver

SAP HANA

SAP AnyDB

SAP IQ-NLS

SAP tech community och blogginlägg

Azure VMware-lösningar

Infrastrukturlösningar för virtuella skrivbord

Det här avsnittet innehåller referenser till infrastrukturlösningar för Virtual Desktop.

Azure Virtual Desktop

Citrix

HPC-lösningar

Det här avsnittet innehåller referenser för HPC-lösningar (databehandling med höga prestanda).

Allmän HPC

Olja och gas

Elektronisk designautomatisering (EDA)

Analys

Lösningar för Azure-plattformstjänster

Det här avsnittet innehåller lösningar för Azure-plattformstjänster.

Azure Kubernetes Services och Kubernetes

Azure Red Hat Openshift

Azure Batch