Återställa en säkerhetskopia till en ny volym

När du återställer en säkerhetskopia skapas en ny volym med samma protokolltyp. Den här artikeln beskriver återställningsåtgärden.

Överväganden

 • Den nya volymen som skapas av återställningsåtgärden kan inte monteras förrän återställningen har slutförts.

 • Du bör utlösa återställningsåtgärden när det inte finns några baslinjesäkerhetskopior. Annars kan återställningen öka belastningen på Azure Blob-kontot där dina data säkerhetskopieras.

Steg

 1. Välj Volymer. Gå till Säkerhetskopieringar.

  Anteckning

  Om en volym tas bort men säkerhetskopieringspolicyn inte inaktiverades innan volymen togs bort, bevaras alla säkerhetskopior som är relaterade till volymen i Azure Storage och du hittar dem under det associerade NetApp-kontot. Se Sök efter säkerhetskopior på NetApp-kontonivå.

 2. I listan över säkerhetskopior väljer du den säkerhetskopia som ska återställas. Klicka på de tre punkterna ( ) till höger om säkerhetskopian och klicka sedan på Återställ till ny volym på menyn Åtgärd.

  Skärmbild som visar alternativet för att återställa en säkerhetskopia till en ny volym.

 3. På sidan Skapa en volym som visas anger du information om fälten på sidan efter vad som är tillämpligt och klickar på Granska + skapa för att börja återställa säkerhetskopian till en ny volym.

  • Fältet Protokoll är förifylld från den ursprungliga volymen och kan inte ändras.
   Men om du återställer en volym från listan över säkerhetskopior på NetApp-kontonivå måste du ange fältet Protokoll. Fältet Protokoll måste matcha protokollet för den ursprungliga volymen. Annars misslyckas återställningen med följande fel:
   Protocol Type value mismatch between input and source volume of backupId <backup-id of the selected backup>. Supported protocol type : <Protocol Type of the source volume>

  • Kvotvärdet måste vara större än eller lika med storleken på säkerhetskopian som återställningen utlöses från (minst 100 GiB).

  • Kapacitetspoolen som säkerhetskopian återställs till måste ha tillräckligt med outnyttjad kapacitet som värd för den nya återställda volymen. Annars misslyckas återställningen.

  Skärmbild som visar sidan Skapa en volym.

Nästa steg