Bicep-funktioner

I den här artikeln beskrivs alla funktioner som du kan använda i en Bicep-fil. En beskrivning av avsnitten i en Bicep-fil finns i Förstå strukturen och syntaxen för Bicep-filer.

De flesta funktioner fungerar på samma sätt när de distribueras till en resursgrupp, prenumeration, hanteringsgrupp eller klientorganisation. Några funktioner kan inte användas i alla omfång. De anges i listorna nedan.

Valfri funktion

Funktionen any är tillgänglig i Bicep för att lösa problem med varningar av datatyp.

Matrisfunktioner

Följande funktioner är tillgängliga för att arbeta med matriser.

Datumfunktioner

Följande funktioner är tillgängliga för att arbeta med datum.

Funktioner för distributionsvärde

Följande funktioner är tillgängliga för att hämta värden som är relaterade till distributionen:

Logiska funktioner

Följande funktion är tillgänglig för att arbeta med logiska villkor:

Numeriska funktioner

Följande funktioner är tillgängliga för att arbeta med heltal:

Objektfunktioner

Följande funktioner är tillgängliga för att arbeta med objekt.

Resursfunktioner

Följande funktioner är tillgängliga för att hämta resursvärden:

Omfångsfunktioner

Följande funktioner är tillgängliga för att hämta omfångsvärden.

Strängfunktioner

Bicep innehåller följande funktioner för att arbeta med strängar:

Nästa steg