Förbättra din första moln styrnings grund

Den här artikeln förutsätter att du har upprättat en första Cloud styrelsers-grund. När din implementerings plan för molnet har implementerats kommer de konkreta riskerna att bli av de föreslagna metoder genom vilka team vill använda molnet. När det gäller den här typen av risker i versions planering kan du använda följande rutnät för att snabbt identifiera några av de bästa metoderna för att komma före implementerings planen för att förhindra att risker blir riktiga hot.

Förfallo vektorer

Du kan när som helst använda följande metod tips för den inledande styrnings grunden för att åtgärda den risk eller de behov som anges i följande tabell.

Viktigt

Resurs organisationen kan påverka hur dessa metod tips används. Det är viktigt att du börjar med rekommendationerna som bäst överensstämmer med den första moln styrnings grunden som du implementerade i föregående steg.

Risk/behov Standardföretag Komplext företag
Känsliga data i molnet Teoriförbättring Teoriförbättring
Verksamhetskritiska program i molnet Teoriförbättring Teoriförbättring
Kostnadshantering i molnet Teoriförbättring Teoriförbättring
Flera moln Teoriförbättring Teoriförbättring
Komplex/äldre identitetshantering E.t. Teoriförbättring
Styrning i flera lager E.t. Teoriförbättring

Nästa steg

Utöver tillämpningen av bästa praxis kan styr metoden i moln införande ramverket anpassas så att den passar unika affärs villkor. När du har följt rekommendationerna utvärderar du företags policyn för att förstå ytterligare anpassnings krav.