Metod tips för SQL Server migrering för AzureSQL Server migration best practices for Azure

Migrering av SQL Server till Azure kan påskynda standard metoden som beskrivs i moln implementerings ramverket.Migrating SQL Server to Azure can accelerate the standard methodology outlined in the Cloud Adoption Framework. Processen visas i följande diagram.The process is shown in the following diagram.

Diagram över migrerings modell för moln införande ramverk. Bild 1Diagram of Cloud Adoption Framework migration model. Figure 1

Innehålls förteckningen till vänster beskriver metod tips som hjälper dig att utföra migreringen av SQL Server.The table of contents on the left outlines best practices that can guide the execution of your SQL Server migration. Du kan migrera med hjälp av Azure Database migration guide, Azure Database Migration Service eller andra verktyg.You can migrate by using Azure Database Migration Guide, Azure Database Migration Service, or other tools. Bok märke på den här sidan för att få en snabb referens till den fullständiga listan med bästa praxis.Bookmark this page for quick reference to the full list of best practices.