Metod tips för migrering av VMware-värd för AzureVMware host migration best practices for Azure

Migrering av VMware-värden till Azure kan påskynda den standard metod som beskrivs i moln implementerings ramverket och som du ser här.Migrating VMware host to Azure can accelerate the standard methodology outlined in the Cloud Adoption Framework, and pictured here.

Diagram över migrerings modell för moln införande ramverk. Bild 1Diagram of Cloud Adoption Framework migration model. Figure 1

I innehålls förteckningen till vänster visas bästa praxis över flera Microsofts webb egenskaper.The table of contents on the left outlines best practices across multiple Microsoft web properties. Dessa metod tips kan hjälpa dig att utföra migreringen av VMware-värden till Azure VMware-lösningen.These best practices can guide the execution of your VMware host migration to Azure VMware Solution. Bok märke på den här sidan för att snabbt hänvisa till en fullständig lista över bästa praxis.Bookmark this page to quickly reference the full list of best practices.