Dokumentation om Azure Cognitive Services

Lär dig hur du skapar intelligenta algoritmer som stöds med dina appar, webbplatser och robotar så att de kan se, höra, tala, förstå och tolka användarnas behov.

Visuellt innehåll

Avkänning, identifiering, textning, indexering och moderering för bilder, videor och innehåll med digitala pennanteckningar.

Språk

Tillåt att dina appar behandlar naturligt språk med fördefinierade skript, utvärderar känslor och lär sig att känna igen vad användare vill.

Tal

Konvertera tal till text och text till tal som låter naturligt. Översätt från ett språk till ett annat och aktivera talarverifiering och -igenkänning.

Beslut

Skapa appar som ger rekommendationer för välinformerade och effektiva beslut.

Search

Lägg till API:er för Bing-sökning i dina appar och utnyttja möjligheten att söka i miljontals webbsidor, bilder, videor och nyheter med ett enda API-anrop.

Containrar för Cognitive Services

Med stöd för containrar i Azure Cognitive Services kan utvecklare använda samma omfattande API:er som är tillgängliga i Azure. Det ger dem även flexibilitet att bestämma var de tjänster som levereras med Docker-containrar ska distribueras och lagras.

Software Development Kits (SDK:er)

Kom igång med Cognitive Services SDK i ditt favoritdatorspråk.