Dokumentation om Azure Cognitive Services

Lär dig hur du skapar intelligenta algoritmer med dina appar, webbplatser och robotar så att de kan se, höra, tala och förstå användarnas behov genom naturlig kommunikation. Självstudier, snabbstarter, API-referenser och exempel med anvisningar.

Varje tjänst har sitt eget språkstöd och datamodellkrav, från en fullständigt tränad modell till en fullständigt anpassningsbar modell.

API:er för Cognitive Services

Komma igång

Snabbstarter på 5 minuter

Steg för steg-självstudier