Dokumentation om Azure Cognitive Services

Lär dig hur du använder färdiga AI-tjänster för att skapa intelligenta appar, webbplatser och robotar. Utveckla programvara som kan se, höra, tala och tolka användarens behov.

Visuellt innehåll

Avkänning, identifiering, textning, indexering och moderering för bilder, videor och innehåll med digitala pennanteckningar.

Språk

Tillåt att dina appar behandlar naturligt språk med fördefinierade skript, utvärderar känslor och lär sig att känna igen vad användare vill.

Speech

Konvertera tal till text och text till tal som låter naturligt. Översätt från ett språk till ett annat och aktivera talarverifiering och -igenkänning.

Beslut

Skapa appar som ger rekommendationer för välinformerade och effektiva beslut.

Azure OpenAI

Använda avancerade språkmodeller för olika användningsfall med Azure OpenAI-tjänsten

Containrar för Cognitive Services

Med stöd för containrar i Azure Cognitive Services kan utvecklare använda samma omfattande API:er som är tillgängliga i Azure. Det ger dem även flexibilitet att bestämma var de tjänster som levereras med Docker-containrar ska distribueras och lagras.

Cognitive Services för stordata

Cognitive Services för stordata gör att utvecklare kan använda kognitiva tjänster i databaser för att tillämpa intelligenta algoritmer för stora datamängder