Dokumentation om Custom Vision

Custom Vision är en kognitiv tjänst som du kan använda för att skapa, distribuera och förbättra dina egna bildklassificerare. En bildklassificerare är en AI-tjänst som applicerar etiketter (som representerar klasser) på bilder utefter deras visuella egenskaper.