Dokumentation om Speech Service

Identifiera tal, syntetisera tal, få översättningar i realtid, transkribera konversationer och integrera tal i robotupplevelser.

Software Development Kits (SDK:er)

Kom igång med Speech SDK i ditt favoritdatorspråk.