Dokumentation om API för textanalys

API:et för textanalys är en molnbaserad tjänst som ger avancerad och naturlig språkbearbetning för texter och som innehåller fyra huvudfunktioner: attitydanalys, extrahering av diskussionsämne, identifiering av teckenentitet och språkidentifiering.

Extrahering av nyckelfraser

Snabbstart

Instruktioner

Hjälp och feedback

Referens