Dokumentation om Speech Services

Använda med vårt Speech-SDK eller med REST-API.

Introduktion

Du kan använda vårt tal-SDK (viktig information) för att lägga till följande funktioner (och fler) i dina appar:

Snabbstarter på 5 minuter

Lär dig hur du laddar ned, installerar och använd SDK:n genom att välja en länk .
Alla pillänkarna leder som standard till en snabbstart om tal-till-text. Därifrån kan du välja andra snabbstarter (om tillgängligt) som text-till-tal eller virtuell röstassistent.

column 2column 3column 4column 5column 6column 7column 8column 9column 10column 11column 12column 13
Windows 10 (x64)
Windows 10 (x86)
Windows UWP (ARM32/64)
Linux (x64)
Linux (x86)
Android (ARM32/64)
Android (x86/x64)
iOS (ARM64)
macOS (x64)
SDK för enheter (ARM32)
Webbläsare
REST

Steg för steg-självstudier

Lär dig utveckla program med hjälp av tjänsten för Speech Service:

Exempel

Hitta exempel på GitHub för Speech Service:

Referens