Mat ris funktioner (Azure Cosmos DB)Array functions (Azure Cosmos DB)

GÄLLER för: SQL API

Med mat ris funktionerna kan du utföra åtgärder på matriser i Azure Cosmos DB.The array functions let you perform operations on arrays in Azure Cosmos DB.

FunctionsFunctions

Följande skalära funktioner utför en åtgärd på ett värde för mat ris värden och returnerar numeriska värden, booleska eller matriskonstanter:The following scalar functions perform an operation on an array input value and return numeric, boolean or array value:

Nästa stegNext steps