HÖGER (Azure Cosmos DB)

GÄLLER FÖR: SQL API

Returnerar den högra delen av en sträng med det angivna antalet tecken.

Syntax

RIGHT(<str_expr>, <num_expr>)  

Argument

str_expr
Är sträng uttrycket som används för att extrahera tecken från.

num_expr
Är ett numeriskt uttryck som anger antalet tecken.

Retur typer

Returnerar ett sträng uttryck.

Exempel

I följande exempel returneras rätt del av "ABC" för olika längd värden.

SELECT RIGHT("abc", 1) AS r1, RIGHT("abc", 2) AS r2 

Här är resultatuppsättningen.

[{"r1": "c", "r2": "bc"}]  

Kommentarer

Den här system funktionen kommer inte att använda indexet.

Nästa steg