IS_PRIMITIVE (Azure Cosmos DB)

GÄLLER FÖR: SQL API

Returnerar ett booleskt värde som anger om typen av det angivna uttrycket är en primitiv (sträng, boolesk, numerisk eller null).

Syntax

IS_PRIMITIVE(<expr>) 

Argument

Uttryck
Är ett uttryck.

Returtyper

Returnerar ett booleskt uttryck.

Exempel

I följande exempel kontrolleras objekt av booleska JSON-, tal-, sträng-, null-, objekt-, matris- och odefinierade typer med hjälp av IS_PRIMITIVE funktionen .

SELECT  
      IS_PRIMITIVE(true) AS isPrim1,  
      IS_PRIMITIVE(1) AS isPrim2, 
      IS_PRIMITIVE("value") AS isPrim3,  
      IS_PRIMITIVE(null) AS isPrim4, 
      IS_PRIMITIVE({prop: "value"}) AS isPrim5,  
      IS_PRIMITIVE([1, 2, 3]) AS isPrim6, 
      IS_PRIMITIVE({prop: "value"}.prop2) AS isPrim7 

Här är resultatuppsättningen.

[{"isPrim1": true, "isPrim2": true, "isPrim3": true, "isPrim4": true, "isPrim5": false, "isPrim6": false, "isPrim7": false}] 

Kommentarer

Den här systemfunktionen kan dra nytta av ett intervallindex.

Nästa steg