Cost Management + Billing dokumentation

Cost Management + Billing hjälper dig att förstå din Azure-faktura, hantera ditt faktureringskonto och dina prenumerationer, övervaka och kontrollera Azure-utgifter och optimera resursanvändningen. Lär dig hur du analyserar kostnader, skapar och hanterar budgetar, exporterar data, och granskar och arbetar med rekommendationer.