Dokumentation om Azure Cost Management + Fakturering

Azure Cost Management + Fakturering gör det enklare att förstå Azure-faktureringen, hantera konton och prenumerationer, övervaka och kontrollera Azure-utgifter och optimera resursanvändningen. Lär dig hur du analyserar kostnader, skapar och hanterar budgetar, exporterar data, och granskar och arbetar med rekommendationer.