Övervaka jobb i Azure Data Lake Analytics med Azure-portalen

Visa alla jobb

 1. Klicka på Microsoft Azure i det övre vänstra hörnet i Azure Portal.

 2. Klicka på ikonen med Data Lake Analytics-kontonamnet. Jobb sammanfattningen visas på panelen jobb hantering .

  Azure Data Lake Analytics jobb hantering

  Jobb hanteringen ger dig en överblick över jobb statusen. Observera att det finns ett misslyckat jobb.

 3. Klicka på panelen jobb hantering om du vill se jobben. Jobben kategoriseras i Kör, köade och avslutade. Du får se det misslyckade jobbet i avsnittet Avsluta . Den måste först vara en i listan. När du har många jobb kan du klicka på filter för att få hjälp att hitta jobb.

  Azure Data Lake Analytics filtrera jobb

 4. Klicka på det misslyckade jobbet i listan för att öppna jobb informationen:

  Azure Data Lake Analytics misslyckade jobbet

  Lägg märke till knappen Skicka igen . När du har åtgärdat problemet kan du skicka jobbet igen.

 5. Öppna fel informationen genom att klicka på den markerade delen från föregående skärm bild. Du ser något som liknar:

  Azure Data Lake Analytics information om misslyckade jobb

  Det visar att källmappen inte kan hittas.

 6. Klicka på duplicera skript.

 7. Uppdatera från sökväg till: /Samples/Data/SearchLog.tsv

 8. Klicka på Skicka jobb.

Nästa steg