Aktivera åtkomstkontroll

I Azure Databricks kan du använda åtkomstkontrollistor (ACL) för att konfigurera åtkomstbehörighet till datatabeller, kluster, pooler, jobb och objekt på arbetsytan som notebook-filer, experiment och mappar.

Alla administratörsanvändare kan hantera åtkomstkontrollistor, liksom användare som har fått delegerad behörighet att hantera åtkomstkontrollistor.

I det här avsnittet beskrivs de uppgifter som administratörsanvändare utför för att aktivera och inaktivera åtkomstkontroll.

Anteckning

Åtkomstkontroll för tabeller, kluster, pooler, jobb och arbetsyta är endast tillgänglig i Azure Databricks Premium-abonnemang.

Administratörer kan även hantera åtkomst till Azure Databricks REST-API:er genom att ge eller neka användare möjlighet att generera åtkomsttoken.

Azure-administratörer med rätt behörighet kan konfigurera villkorsstyrd åtkomst i Azure Active Directory för att styra var och när användare tillåts logga in i Azure Databricks och aktivera autentisering för Azure Data Lake Storage, vilket gör att användarna kan autentisera till Azure Data Lake Storage från Azure Databricks-kluster med samma Azure Active Directory-identitet som de använder för att logga in på Azure Databricks.

Det här avsnittet omfattar: