Hantera Azure Databricks-kontot

Användare med rollen Azure-deltagare eller ägare i Azure Databricks-tjänsten kan visa och göra ändringar i din Azure Databricks-tjänst, Azure-prenumeration och diagnostiska loggning. Den person som registrerade sig för eller skapade din Azure Databricks-tjänst har normalt en av de här rollerna och läggs automatiskt till på Azure Databricks-arbetsytan som administratör när arbetsytan skapas.