Hantera användare och grupper

Som Azure Databricks-administratör kan du hantera användarkonton och gruppmedlemskap med hjälp av administratörskonsolen för Azure Databricks, API:er för SCIM och grupper och Azure Active Directory enkel inloggning och etablering.

Du kan hantera tjänstens huvudnamn med hjälp av SCIM ServicePrincipals-API:et.

I det här avsnittet beskrivs följande uppgifter: