Hantera data uppladdning

Som administratörs användare kan du hantera användarnas möjlighet att ladda upp data till DBFS (Databricks File System) med hjälp av gränssnittet för visuell överföring:

  1. Gå till Administratörs konsolen.
  2. Klicka på fliken Avancerat.
  3. Klicka på knappen inaktivera eller Aktivera till höger om att Ladda upp data med hjälp av användar gränssnittet. Det här alternativet är aktiverat som standard.

Den här inställningen styr inte program mässig åtkomst till fil systemet Databricks, till exempel via kommando RADS gränssnittet DBFS.