Genomics-guide

Anteckning

Databricks Runtime för Genomics är inaktuell. Databricks bygger inte längre nya Databricks Runtime for Genomics-versioner och kommer att ta bort stödet för Databricks Runtime for Genomics den 24 september 2022 när Databricks Runtime for Genomics 7.3 LTS-stödet upphör. Då är Databricks Runtime för Genomics inte längre tillgängligt för val när du skapar ett kluster. Mer information om policyn och schemat för utfasningen av Databricks Runtime finns i Databricks Runtime-versioner som stöds och supportschema.

Databricks Runtime för Genomics (inaktuell) erbjuder sekundära och tertiär analyspipelines som parallelliseras med Apache Spark.

Funktioner i Databricks Runtime för Genomics har öppen källkod som en del av Databricks-Regeneron project Inspiration. Mer information om Glow finns i Glow-dokumentationen.

Information om hur du installerar och hanterar Genomics-bibliotek som Till exempel Azure Databricks finns i: