Parallellisera hyperparameterjustering med scikit-learn och MLflow

Den här notebook-filen visar hur du använder Hyperopt för att parallellisera justeringsberäkningar för hyperparametrar. Den använder SparkTrials klassen för att automatiskt distribuera beräkningar mellan klusterarbetarna. Den illustrerar också automatisk MLflow-spårning av Hyperopt-körningar så att du kan spara resultatet till senare.

Parallellisera justering av hyperparametrar med den automatiserade notebook-filen för MLflow-spårning

Hämta notebook-fil

När du har utför åtgärderna i den sista cellen i notebook-filen bör användargränssnittet för MLflow visa:

Hyperopt MLflow demo