Inlärningsmodeller

I det här avsnittet beskrivs hur du tränar modeller för maskininlärning och djupinlärning på Azure Databricks, och det innehåller exempel på många populära bibliotek. Du kan också använda Databricks AutoML, som automatiskt förbereder en datauppsättning för modellträning, utför en uppsättning utvärderingsversioner med hjälp av bibliotek med öppen källkod som scikit-learn och XGBoost och skapar en Python-notebook-fil med källkoden för varje utvärderingskörning så att du kan granska, återskapa och ändra koden.