HorovodRunner-exempel

Exemplen i det här avsnittet visar hur du använder HorovodRunner för att utföra distribuerad utbildning med en (convolutional-neurala nätverks modell på den MNIST data uppsättningen, en stor databas med handskrivna siffror.