Distribuerad djup inlärnings utbildning med TensorFlow med HorovodRunner för MNIST

Följande bärbara dator visar vårt rekommenderade utvecklings arbets flöde. Förbered data för distribuerad utbildning innan du kör antecknings boken.

HorovodRunner TensorFlow och keras MNIST-exempel Notebook

Hämta notebook-fil