Kom igång med scikit-learn i Azure Databricks

Den här självstudien på 10 minuter introducerar maskininlärning i Databricks. Den använder algoritmer från det populära maskininlärningspaketet scikit-learn tillsammans med MLflow för att spåra modellutvecklingsprocessen och Hyperopt för att automatisera justering av hyperparametrar.

Krav

Databricks Runtime 7.0 ML eller högre.

Exempelnotebook-filer

Om du använder Databricks Runtime 7.3 LTS ML eller högre rekommenderar Databricks att du använder MLflow autologging, som visas i den här notebook-datorn.

Kom igång med scikit-learn och MLflow autologging notebook

Hämta notebook-fil

Du kan använda följande notebook-Databricks Runtime 7.0 ML eller högre. Den här notebook-datorn använder manuell MLflow-loggning för att spåra modellutveckling.

Kom igång med scikit-learn notebook

Hämta notebook-fil