Kom igång med scikit – lär dig i Azure Databricks

Den här 10 minuters kursen är utformad som en introduktion till Machine Learning i Databricks. Den använder algoritmer från det populära Machine Learning-paketet scikit – lär dig tillsammans med MLflow för att spåra modell utvecklings processen och Hyperopt för att automatisera inställningen av en parameter.

Krav

Databricks Runtime 7,0 ML eller senare.

Exempelnotebook-filer

Om du använder Databricks Runtime 7,3 LTS ML eller senare rekommenderar Databricks att du använder MLflow autologging, som illustreras i den här antecknings boken.

Kom igång med scikit – lär dig och MLflow autologging-anteckningsbok

Hämta notebook-fil

Du kan använda följande bärbara dator med Databricks Runtime 7,0 ML eller senare. Den här antecknings boken använder manuell MLflow-loggning för att spåra modell utveckling.

Kom igång med scikit – lär dig bärbar dator

Hämta notebook-fil