Exempel på modell härledning

Modellens härledning

Den här antecknings boken använder en ElasticNet modell som är utbildad i diabetes-datauppsättningen som beskrivs i träna en scikit-läre modell och spara i scikit-format. Den här antecknings boken visar hur du:

  • Välj en modell som ska distribueras med MLflow experiment UI
  • Läs in den tränade modellen som en scikit-läre modell
  • Exportera modellen som en PySpark UDF
  • Tillämpa UDF-filen för att lägga till en förutsägelse kolumn i en DataFrame

MLflow-härlednings dator

Hämta notebook-fil

scikit – lär dig modell distribution på Azure ml

Den här bärbara datorn använder ElasticNet-modeller som har tränats på diabetes-datauppsättningen som beskrivs i träna en scikit-läre modell och spara i scikit-format. Antecknings boken visar hur du:

  • Välj en modell som ska distribueras med MLflow experiment UI
  • Distribuera modellen till Azure ML med MLflow-API: et
  • Fråga den distribuerade modellen
  • Upprepa distribution och Query-process för en annan modell
  • Ta bort distributionen med MLflow-API: et

MLflow-scikit – lär dig modell distribution på Azure Notebook

Hämta notebook-fil