Exempel på modellferens

Modell inferens

Den här notebook-filen använder en ElasticNet-modell som tränats på diabetesdatamängden som beskrivs i Träna en scikit-learn-modelloch spara i scikit-learn-format . Den här notebook-artikeln visar hur du:

  • Välj en modell som ska distribueras med hjälp av användargränssnittet för MLflow-experimentet
  • Läsa in den tränade modellen som en scikit-learn-modell
  • Skapa en PySpark UDF från modellen
  • Tillämpa UDF för att lägga till en förutsägelsekolumn i en DataFrame

Anteckningsbok för MLflow-inferens

Hämta notebook-fil

modelldistribution med scikit-learn på Azure ML

Den här notebook-filen använder ElasticNet-modeller som tränats på diabetesdatamängden som beskrivs i Träna en scikit-learn-modelloch spara i scikit-learn-format . Anteckningsboken visar hur du:

  • Välj en modell som ska distribueras med hjälp av användargränssnittet för MLflow-experimentet
  • Distribuera modellen till Azure ML med hjälp av MLflow-API:et
  • Fråga den distribuerade modellen
  • Upprepa distributionen och frågeprocessen för en annan modell
  • Ta bort distributionen med hjälp av MLflow-API:et

MLflow scikit-learn-modelldistribution på Azure Notebook

Hämta notebook-fil