Pooler

Azure Databricks-pooler minskar tiden för klusterstart och automatisk skalning med en uppsättning inaktiva instanser som är redo att användas. När ett kluster som är kopplat till en pool behöver en instans försöker det först allokera en av poolens inaktiva instanser. Om det inte finns några inaktiva instanser i poolen expanderas den genom att en ny instans från instansleverantören allokeras för att hantera klustrets begäran. När ett kluster släpper en instans återgår instansen till poolen och kan sedan användas av ett annat kluster. Endast kluster som är anslutna till en pool kan använda de aktiva instanserna i poolen.

Azure Databricks debiterar inte DBU när instanser är inaktiva i poolen. Instansleverantörens fakturering gäller. Se prissättning.

Du kan hantera pooler med hjälp av användargränssnittet eller CLI, och genom att anropa API för pooler. I det här avsnittet beskrivs hur du arbetar med pooler med användargränssnittet. Information om andra metoder finns i CLI för instanspooler och API för instanspooler.

I det här avsnittet: