Pooler

Azure Databricks-pooler minskar tiden för klusterstart och automatisk skalning med en uppsättning inaktiva instanser som är redo att användas. När ett kluster är kopplat till en poolskapas klusternoder med hjälp av poolens inaktiva instanser. Om det inte finns några inaktiva instanser i poolen expanderas den genom att en ny instans från instansleverantören allokeras för att hantera klustrets begäran. När ett kluster släpper en instans återgår instansen till poolen och kan sedan användas av ett annat kluster. Endast kluster som är anslutna till en pool kan använda de aktiva instanserna i poolen.

Du kan ange en annan pool för drivrutinsnoden och arbetsnoderna, eller använda samma pool för båda.

En introduktion till pooler och konfigurationsrekommendationer finns i videon om Databricks-pooler:

Azure Databricks debiterar inte DBU när instanser är inaktiva i poolen. Faktureringen för instansprovidern gäller. Se prissättning.

Du kan hantera pooler med hjälp av användargränssnittet, CLI förinstanspooler eller genom att anropa API 2.0 för instanspooler.

I det här avsnittet beskrivs hur du arbetar med pooler med hjälp av användargränssnittet: