Använda en pool

Du kan minska kluster start tiden genom att ansluta ett kluster till en fördefinierad pool med inaktiva instanser. När det är kopplat till en pool, allokerar ett kluster dess driv rutin och arbetsnoder från poolen. Om poolen inte har tillräckligt med inaktiva resurser för att hantera klustrets begäran expanderas poolen genom att allokera nya instanser från instans leverantören. När ett kopplat kluster avbryts returneras de instanser som används till poolen och kan återanvändas av ett annat kluster.

Krav

Du måste ha behörighet att ansluta till poolen. Se åtkomst kontroll för pool.

Koppla ett kluster till en pool

Om du vill koppla ett kluster till en pool väljer du poolen i list rutan pool .

Välj pool

Ärvd konfiguration

När ett kluster är kopplat till en pool ärvs följande konfigurations egenskaper från poolen:

  • Typ av klusternod: du kan inte välja separata typer av driv rutiner och typer av arbetsnoder.
  • Anpassade kluster-Taggar: du kan lägga till ytterligare anpassade taggar för klustret, och både kluster nivå Taggar och de som ärvts från poolen kommer att tillämpas. Det går inte att lägga till en företagsspecifik anpassad tagg med samma nyckel namn som en anpassad tagg som ärvts från en pool (det vill säga du kan inte åsidosätta en anpassad tagg som ärvs från poolen).