Riak tids serie

Riak Time Series är en databas för NoSQL Time Series i företags klass som har optimerats specifikt för IoT-och Time Series-data.

Anteckning

Du kan inte komma åt den här data källan från ett kluster som kör Databricks Runtime 7,0 eller senare eftersom en riak Time Series-anslutning som stöder Apache Spark 3,0 inte är tillgänglig.

Följande bärbara dator visar hur du kommer igång med riak Time Series-databasen.

Riak Time Series Database Notebook

Hämta notebook-fil