Resurser

Blogginlägg

Besök Databricks-Bloggar för de senaste inläggen i delta Lake.

Föredrag

Exempel

Delta Lake GitHub-lagringsplatsen har Scala och python-exempel.

Specifikation för Delta Lake-transaktionslogg

Delta Lake Transaction-loggen har ett väldefinierat öppet protokoll som kan användas av alla system för att läsa loggen. Se delta transaktions logg protokoll.