Delta Lake-resurser

Blogginlägg och föredrag

Blogginlägg och föredrag för Databricks

VLDB 2020-papper

Delta Lake: High-Performance ACID-Storage över molnobjektlager

Exempel

Delta Lake-GitHub har Scala- och Python-exempel.

Specifikation för Delta Lake-transaktionslogg

Delta Lake-transaktionsloggen har ett väldefinierat öppet protokoll som kan användas av alla system för att läsa loggen. Se Delta Transaction Log Protocol.