Autentisera med Azure Active Directory-token

Om du vill autentisera till Databricks REST API:er kan du använda personlig åtkomsttoken i Azure Databricks eller Azure Active Directory-token.

I det här avsnittet beskrivs hur du hämtar, använder och uppdaterar Azure AD-token. Information om personlig åtkomsttoken i Azure Databricks finns i Autentisera med personlig åtkomsttoken i Azure Databricks.

I det här avsnittet beskrivs två sätt att hämta och använda Azure AD-åtkomsttoken:

  • Använda Azure Active Directory Authentication Library (ADAL) för att programmässigt hämta en Azure AD-åtkomsttoken för en användare.
  • Definiera ett huvudnamn för tjänsten i Azure Active Directory och hämta en Azure AD-åtkomsttoken för tjänstens huvudnamn i stället för en användare. Du konfigurerar ett tjänsthuvudnamn på vilket autentiserings- och auktoriseringsprinciper kan tillämpas i Azure Databricks. Tjänsthuvud namn på en Azure Databricks-arbetsyta kan ha annan detaljerad åtkomstkontroll än vanliga användare (användarens huvudnamn).

I det här avsnittet: