Databricks-integreringsguide

Databricks integreras med en mängd olika datakällor,utvecklarverktygoch partnerlösningar.

  • Datakällor:Databricks kan läsa data från och skriva data till en mängd olika dataformat som CSV, Delta Lake,JSON, Parquet, XML och andra format, samt datalagringsproviders som Azure Data Lake Storage, Google BigQuery och Cloud Storage, Snowflake och andra leverantörer.
  • Utvecklarverktyg:Databricks stöder olika utvecklingsverktyg som DataGrip, IntelliJ, PyCharm, Visual Studio Code med flera, som gör att du kan arbeta med data via Azure Databricks-kluster och Databricks SQL-slutpunkter genom att skriva kod.
  • Partnerlösningar:Databricks har validerat integreringar med olika produkter från tredje part, till exempel Fivetran, Power BI, Tableau med flera, som gör att du kan arbeta med data via Azure Databricks-kluster och SQL-slutpunkter, i många fall med lite kod och utan kod. Dessa lösningar möjliggör vanliga scenarier som datainmatning, förberedelse och transformering av data, business intelligence (BI) och maskininlärning. Databricks tillhandahåller även Partner Anslut , ett användargränssnitt som gör att vissa av dessa verifierade lösningar kan integreras snabbare och enklare med dina Azure Databricks-klusteroch SQL-slutpunkter.

Se även Repos for Git integration ( Lagringsplatsen för Git-integrering).

Den här guiden beskriver Databricks-partnerlösningar: