Integreringar

Det här avsnittet visar hur du ansluter tredje partsverktyg och -data till Azure Databricks. BI-avsnittet (Business Intelligence) beskriver hur du ansluter BI-verktyg till Azure Databricks-kluster för att fråga efter data i tabeller. Avsnittet Partnerdataintegrering beskriver hur du läser in data i Azure Databricks från gränssnitt i partnerprodukter.