OSError vid åtkomst till artefakter för MLflow-experiment

Problem

Du får ett OSError: No such file or directory felmeddelande när du försöker ladda ned eller logga artefakter med något av följande:

  • MlflowClient.download_artifacts()
  • mlflow.[flavor].log_model()
  • mlflow.[flavor].load_model()
  • mlflow.log_artifacts()
OSError: No such file or directory: '/dbfs/databricks/mlflow-tracking/<experiment-id>/<run-id>/artifacts/...'

Orsak

MLflow-klienten är in date.

Äldre versioner av MLflow har inte stöd för artefakter som lagras i dbfs:/databricks/mlflow-tracking/ .

Lösning

Uppgradera till MLflow version 1.9.1 eller senare och försök igen.

%sh
pip install --upgrade mlflow