Fel vid import OneHotEncoderEstimator

Problem

Du har migrerat en notebook-Databricks Runtime 6.4 för Machine Learning eller lägre till Databricks Runtime 7.3 för Machine Learning eller högre.

Du försöker importera och OneHotEncoderEstimator du får ett importfel.

ImportError: cannot import name 'OneHotEncoderEstimator' from 'pyspark.ml.feature' (/databricks/spark/python/pyspark/ml/feature.py)

Orsak

OneHotEncoderEstimator har bytt namn till OneHotEncoder i Apache Spark 3.0.

Lösning

Du måste ersätta OneHotEncoderEstimator referenser i anteckningsboken med OneHotEncoder .

Följande exempelkod returnerar till exempel ett importfel i Databricks Runtime 7.3 för Machine Learning eller högre:

from pyspark.ml.feature import OneHotEncoderEstimator

Följande exempelkod fungerar korrekt i Databricks Runtime 7.3 för Machine Learning eller högre:

from pyspark.ml.feature import OneHotEncoder