Så konfigurerar du ett inbäddat Apache Hive-metaarkiv

Du kan konfigurera ett kluster Azure Databricks att använda ett inbäddat metaarkiv. Du kan använda ett inbäddat metaarkiv när du bara behöver behålla tabellmetadata under klustrets livslängd. Om klustret startas om går metadata förlorade.

Om du behöver spara tabellmetadata eller andra data efter en omstart av klustret bör du använda standardmetaarkivet eller konfigurera ett externt metaarkiv.

I det här exemplet används det inbäddade Apache Apache-metaarkivet, som är en minnes minnesinbäddad databas. Installera metaarkivet genom att följa anvisningarna i notebook-filen.

Du bör alltid utföra den här proceduren på ett testkluster innan du tillämpar den på andra kluster.

Konfigurera en inbäddad Notebook-fil för Hive-metaarkiv

Hämta notebook-fil