Så konfigurerar du ett inbäddat Apache Hive-metaarkiv

Du kan konfigurera ett Azure Databricks kluster så att det använder en inbäddad metaarkiv. Du kan använda en inbäddad metaarkiv när du bara behöver bevara metadata för tabeller under klustrets livstid. Om klustret startas om försvinner metadata.

Om du behöver bevara tabellens metadata eller andra data efter ett kluster måste du använda standard-metaarkiv eller konfigurera en extern metaarkiv.

I det här exemplet används Apache Derby Embedded metaarkiv, som är en InMemory Lightweight-databas. Följ anvisningarna i antecknings boken för att installera metaarkiv.

Du bör alltid utföra den här proceduren på ett test kluster innan du tillämpar det på andra kluster.

Konfigurera en inbäddad Hive-metaarkiv-anteckningsbok

Hämta notebook-fil