Så här konfigurerar du Hive-metaarkiv på SQL Server med Hive 2.0-2.2

Problem

När du konfigurerar en extern Hive-metaarkiv på SQL Server, Miss lyckas den på grund av Hive-14698.

Version

Hive 2,0 till 2,2.

Lösning

Du löser problemet genom att importera antecknings boken och följa instruktionerna. Anvisningarna i den här antecknings boken hänvisar till Hive 2,1. Instruktionerna kan dock användas utan ändringar av Hive 2,0 och 2,2.

Metaarkiv för extern installation av Hive 2,1 med SQL Server Notebook

Hämta notebook-fil